Chuyên mục
1
Nội quy chung
Welcome to TES Community. If this is your first visit don’t forget to read the how to guide. Submit your first post here and let everyone know that another contributor has joined the Community. If you are looking for tips on how to post or need advice on the best place to submit your message, just ask away.
2
Hỗ trợ kĩ thuật
Here, teacher voice meets policymaking. This forum is dedicated to giving teachers and other education professionals the opportunity to have their say in the formation of education policy. Share your views here. Your thoughts today, could be the policy of tomorrow.
3
Môn tiếng Anh
Môn học tiếng Anh

Bài viết nổi bật trong ngày

Bài viết nổi bật của tháng

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

2021_Lịch sinh hoạt chuyên môn Tháng 6

Phương Nam Education

Administrator
Thành viên BQT
Kính mời Quý Thầy Cô đăng nhập vào link Zoom bên dưới để tham gia vào những buổi sinh hoạt chuyên môn.
Link Zoom này sẽ cố định cho những buổi sinh hoạt tiếp theo.
Lịch sinh hoạt tháng 6 năm 2021: Speaking Skill
Grade 1:

Ngày 04.06.2021: Báo cáo viên cập nhật những thông tin tham khảo, gợi ý để giáo viên tìm hiểu;
Ngày 11.06.2021: Sinh hoạt trực tuyến với Báo cáo viên qua Zoom_ Buổi sáng: 9:00-10:00
Ngày 18.06.2021: Báo cáo viên cập nhật những thông tin tham khảo, gợi ý để giáo viên tìm hiểu;
Ngày 25.06.2021: Sinh hoạt trực tuyến với Báo cáo viên qua Zoom_ Buổi sáng: 9:00-10:00

Grade 2+3

Ngày 05.06.2021: Báo cáo viên cập nhật những thông tin tham khảo, gợi ý để giáo viên tìm hiểu;
Ngày 12.06.2021: Sinh hoạt trực tuyến với Báo cáo viên qua Zoom_ Buổi chiều từ 15:00-16:00
Ngày 19.06.2021: Báo cáo viên cập nhật những thông tin tham khảo, gợi ý để giáo viên tìm hiểu;
Ngày 26.06.2021: Sinh hoạt trực tuyến với Báo cáo viên qua Zoom_ Buổi chiều từ 15:00-16:00

Grade 4+5:

Ngày 05.06.2021: Báo cáo viên cập nhật những thông tin tham khảo, gợi ý để giáo viên tìm hiểu;
Ngày 12.06.2021: Sinh hoạt trực tuyến với Báo cáo viên qua Zoom_ Buổi sáng: 9:00-10:00
Ngày 19.06.2021: Báo cáo viên cập nhật những thông tin tham khảo, gợi ý để giáo viên tìm hiểu;
Ngày 26.06.2021: Sinh hoạt trực tuyến với Báo cáo viên qua Zoom_ Buổi sáng: 9:00-10:00

CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam's Personal Meeting

Room Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/6364786297?pwd=WTMxMThZOE50YTgwQXdOaUJuNHdrdz09

Meeting ID: 636 478 6297
Passcode: 248410
 
Top